11.6.55

Puritan's Tri-amino acid

L-Arginine · L-Ornithine · L-Lysine  60 Tablets N/A 11.99ปัจจัยที่กำหนดการเพิ่มความสูงของมนุษย์มีดังนี้ 
( Growth Factor )

 

1. เพิ่มอัตราการผลิต Growth Hormones ของร่างกาย

โกรท ฮอร์โมน (Growth Hormone) ถือเป็น "น้ำพุแห่งขีวิต" เพราะ สาเหตุหลักที่เราหยุดสูงเมื่อผ่านพ้น
ช่วงวัยรุ่นหรืออายุ 23 ปีไปแล้ว เป็นเพราะว่าต่อมพิทูอิทารี (Pituitary Gland) ของเราหยุดทำงาน 
ทำให้ต่อมใต้สมองไม่สามารถผลิต โกรทฮอร์โมน ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ช่วยเพิ่มความสูงในวัยเจริญเติบโต
จาก งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์พบว่า ถ้าร่างกายได้รับกรดอะมิโน L-Arginine ที่อยู่ในรูปโมเลกุลเดี่ยวในปริมาณ 5 กรัมต่อวัน  <ทานวันละ 4 เม็ด> จะสามารถกระตุ้นต่อมพิทูอิทารีให้กลับมาทำงานได้อีกครั้งร่างกายจึงผลิต โกรทฮอร์โมน เพิ่มมากขึ้น ซึ่งหมายถึงความเป็นไปได้ในการเจริญเติบโตที่มากขึ้นในส่วนต่างๆของร่างกาย ไม่ว่าจะเป็น กระดูกอ่อนบริเวณกระดูกสันหลัง และ กระดูกอ่อนบริเวณส่วนล่างของร่างกาย เป็นหนทางที่สามารถช่วยให้ส่วนสูงของร่างกายเพิ่มขึ้น

2. การยืดความยาวของกระดูกสันหลัง
(Spinal Column Extension)


งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ได้ยืนยันแล้วว่า ผู้ใหญ่ยังสามารถสูงขึ้นได้อีกประมาณ 2 - 7 ซม. แม้ว่ากระดูกในร่างกายส่วนล่างจะปิดหมดแล้ว (เราเรียกสภาวะนี้ว่า Bone Plate is Fused) ทั้งนี้เนื่องจากความสูงของมนุษย์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความยาวของกระดูกจากร่าง กายส่วนล่างเท่านั้น แต่ยังขึ้นอยู่กับความยาวของกระดูกสันหลังในร่างกายส่วนบนด้วย ซึ่งคิดโดยประมาณเท่ากับ 35% ของความสูงทั้งหมด
กระดูก สันหลังของมนุษย์เราประกอบด้วยกระดูกที่แยกกันจำนวน 33 ชิ้น ที่เรียกว่า ข้อกระดูกสันหลัง (Vertebrae) ซึ่งยึดติดกันด้วยเส้นเอ็น (Tough and Fibrous Tissue) ในกระดูกสั้นหลังทั้ง 33 ชิ้นนี้ มี 9 ชิ้นล่างสุด ที่เป็นกระดูกที่ปิดแล้ว ได้แก่ 5 ชิ้น ในส่วน Sacrum และ 4 ชิ้นในส่วน Coccyx ซึ่งเป็นส่วนที่ไม่สามารถจะเคลื่อนไหวได้เพื่อทำหน้าที่ยึดแผ่นหลังเข้ากับ กระดูกเชิงกราน
แต่ สำหรับ กระดูกสันหลังอีก 24 ชิ้นที่เหลือนั้น จะเป็นกระดูกในส่วนที่สามารถเคลื่อนไหวได้ และจะไม่เคยปิด ซึ่งประกอบด้วย 7 ชิ้นในส่วนของ Cervical เป็นบริเวณคอ (หมายเลข C1-C7), 12 ชิ้นในส่วนของ Thoraci c อยู่หลังหน้าอก (หมายเลข T1-T12) และ 5 ชิ้นในส่วนของ Lumbar บริเวณด้านข้าง (หมายเลข L1-L5)3. ยืดความยาวของข้อต่อส่วนขา
  แม้ ว่ากระดูกส่วนใหญ่ของ ผู้ใหญ่จะไม่สามารถยาวขึ้นได้อีกแล้ว แต่กระดูกอ่อนที่ทำหน้าที่เชื่อมกระดูกทั้งหลายในร่างกายของเรายังสามารถที่ จะหนาขึ้นได้อีก นอกจากกระดูกอ่อนที่อยู่ในกระดูกสันหลังของมนุษย์แล้ว กระดูกอ่อนในบริเวณปลายกระดูกขาท่อนบน (Femur) และปลายกระดูกหน้าแข้ง (Proximal End of Tibia) ยังสามารถที่จะเจริญเติบโตได้อีก ซึ่งทำให้คุณสามารถมีความสูงเพิ่มขึ้นได้อีกประมาณ 5 ซม. (2 นิ้ว) หากได้รับการกระตุ้นโดย L-arginine โมเลกุลเดี่ยว อย่างเพียงพอ และเสริมด้วยสารตั้งต้นสำหรับกระดูกอ่อน

4. การออกกำลังกายเพื่อยืดส่วน(Stretching)

กรดอะมิโนกับการหลั่งโกรทฮอร์โมน

            กรดอะมิโน (Amino acid) คือ หน่วยย่อยที่สุดของโปรตีนเป็นผลผลิตสุดท้ายที่ได้จากการย่อยอาหารประเภทโปรตีน (เนื้อ นม ไข่)
        กรด อะมิโนเป็นวัตถุดิบที่จำเป็นสำหรับการเจริญเติบโตของทุกเซลล์ในร่างกาย ไม่ว่าจะเป็น กระดูก อวัยวะ เอนไซม์ และฮอร์โมน ล้วนทำมาจากกรดอะมิโนด้วยกันทั้งสิ้น ดังนั้นกรดอะมิโนจึงเป็นโครงสร้างพื้นฐานของร่างกาย ถ้าไม่มีกรดอะมิโนมนุษย์ก็ไม่สามาถที่จะมีชีวิตอยู่ได้
            ใน ปัจจุบันนี้นักวิทยาศาสตร์ได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาทางสุขภาพด้วยกรด อะมิโนมากขึ้น สูตรการใช้กรดอะมิโนที่ได้รับความนิยมกันมากสูตรหนึ่งก็คือ
            Puritan's Tri-amino acid สูตรที่มีการรวมเอากรดอะมิโน 3 ชนิด ได้แก่  L-Arginine L-Lysine และ L-Ornithine เข้าไว้ด้วยกัน
            L-Arginine L-Lysine และ L-Ornithine จะเป็นสูตรอาหารที่กระตุ้นให้ต่อมใต้สมอง (Pituitary gland) ผลิตโกรทฮอร์โมนส่งผลให้ร่างกายหลั่งโกรทฮอร์โมนไดมากขึ้นจึงช่วยให้เด็กสูงขึ้นได้
Puritan's Tri-amino acid

ประโยชน์ของ L-Lysine (แอล-ไลซีน) ::
 
+  เสริมสร้างการเจริญเติบโตของกระดูกและร่างกาย
+  ช่วยดูดซึมแคลเซี่ยม (Calcium) เข้าสู่ร่างกาย จึงนิยมทานคู่กับแคลเซี่ยม (Calcium)  เพื่อแก้ปัญหากระดูก  ฟันและตะคริวได้
+  ควบคุมระดับไนโตรเจนให้สมดุล
+  ลดไตรกลีเซอร์ไรด์ในกระแสเลือด
+  ช่วยเสริมสร้างการผลิตแอนตี้บอดี้ (Anti-Body), ฮอร์โมน (Hormone), เอ็นไซม์ (Enzyme), คอลลาเจน (Collagen), การซ่อมแซมเนื้อเยื่อ

L-Arginine · L-Ornithine · L-Lysine  60 Tablets N/A 11.99
Puritan's Tri-amino acid

ประโยชน์ของ L-Arginine (แอล-อาร์จินีน)

L-Arginine ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตเข้าสู่ระบบและปรับปรุงความไวต่อความรู้สึกของ เซลล์ ซึ่งนำมาซึ่งความรู้สึกที่ดี นอกจากนั้นยังมีบทบาทสำคัญในการกระตุ้น Human Growth Hormone (HGH) ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า L-Arginine ช่วยเพิ่มโกรทฮอร์โมนได้ถึง 300 %
- กระตุ้นการหลั่ง Human Growth Hormone (HGH) ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ช่วยในเรื่องของการเจริญเติบโตของร่างกาย (ซึ่งร่างกายก็ จะได้ประโยชน์จากโกรทฮอร์โมนอีกหลายอย่างเช่น ช่วยให้มีพลังงานตลอดวัน ดูหนุ่มดูสาว สดชื่น แข็งแรง)
- ส่งเสริมการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย
- ช่วยเยียวยา รักษาเนื้อเยื่ออ่อน ทำให้กล้ามเนื้อฟื้นตัวเร็วขึ้น
- กล้ามเนื้อแข็งแรง เพิ่มประสิทธิภาพในการออกกำลังกาย
- เป็นสารตั้งต้น ในการสร้าง Nitric Oxide ซึ่งจะช่วยเรื่องการไหลเวียนและการสูบฉีดโลหิตของร่างกายโดยการเพิ่มการขยาย ตัวของหลอดเลือด และกล้ามเนื้อจะรับสารอาหารและออกซิเจนได้มากขึ้น


 ประโยชน์ของ Ornithine (แอล-ออร์นิทีน)
- แอล-ออร์นิทีน  คือกรดอะมิโนชนิดหนึ่ง
- ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อ กำจัดของเสียสารพิษออกจากตับ เป็นแหล่งพลังงานสำรองของทุกเซลล์ในร่างกายส่งเสริมภูมิคุ้มกัน
- ซ่อมแซมส่วนสึกหรอ  เร่งกระบวนการสมานแผลที่ผิวหนังและเนื้อเยื่อ ช่วยฟื้นฟูตับจากการถูกทำลาย
- แหล่งอาหารที่พบ แอล-ออร์นิทีน ได้แก่เนื้อสัตว์ ผลิตภัณฑ์ นม ไข่

ขนาดรับประทาน :  ทานวันละ 4 เม็ด  ตอนท้องว่างก่อนนอน 2 เม็ด / ตื่นนอนอีก 2 เม็ดทันที หรือ 1 ชั่วโมงก่อนออกกำลังกาย
(ไม่ควรรับประทานอาหารก่อนเข้านอนอย่างน้อย 2 ชั่วโมง)

ส่วนประกอบของ PURITAN'S TRI-AMINO-ACID

Supplement Facts
Serving Size 4 Tablets
Servings Per Container 15
Amount Per Serving
% Daily Value
L-Arginine Hydrochloride
1,447 mg (1.4g) *
L-Ornithine Hydrochloride
900 mg *
L-Lysine Hydrochloride
1,200 mg (1.2g) *
*Daily Value not established.
  Directions: For adults, take four (4) tablets daily, on an empty stomach at bedtime, or one hour before exercise. As a reminder, discuss the supplements and medications you take with your health care providers. Coated for ease of swallowing.

Other Ingredients:
Dicalcium Phosphate, Cellulose (Plant Origin), Croscarmellose, Povidone, Silica, Vegetable Magnesium Stearate, Cellulose Coating.

WARNING: If you are pregnant, nursing or taking any medications, consult your doctor before use. Discontinue use and consult your doctor if any adverse reactions occur.
   
ส่ง E-Mail มาจะได้ของแท้! ราคาพิเศษ! 
ที่ suthirak2010@gmail.com
เพราะเรานำเข้าเอง ต่ำกว่า 6xx บาท/กระปุก แน่นอน

 ปัจจัยหลักที่จะช่วยในการเจริญเติบโต
1.      การเลือกรับประทานอาหารอย่างฉลาด
            เด็ก ในวัยเจริญเติบโตควรจะรับประทาน อาหารให้ครบถ้วนทั้ง 5 หมู่ โดยเฉพาะอาหารประเภท แคลเซียม และโปรตีนที่มีกรดอะมิโนครบถ้วน
2.      การออกกำลังอย่างต่อเนื่อง
            การ ออกกำลังกายที่เหมาะสมสำหรับเด็กในวัยนี้คือ การออกกำลังกายที่ต้องลงน้ำหนักที่กระดูกขา เช่นวิ่ง กระโดดเชือก บาสเกตบอล เป็นต้น และการออกกำลังกายโดยการยืดตัวหรือการโหนบาร์
3.      การนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอ
            ช่วงเวลานอนเป็นช่วงเวลาที่สำคัญอีกช่วงหนึ่งของการเพิ่มความสูงในเด็ก เนื่องจากในช่วงนี้เด็กจะมีการหลั่ง โกรทฮอร์โมน (Growth hormone) หรือ ฮอร์โมนแห่งการเจริญเติบโต ออกมามากที่สุด โกรทฮอร์โมนจะทำหน้าที่กระตุ้นการเจริญเติบโต ของเซลล์กระดูก ทำให้กระดูกยืดยาวขึ้น ช่วยเพิ่มความสูงในเด็กได้*หมายเหตุ พันธุกรรมมีผลทำให้ผลลัพธ์ที่ได้แตกต่างกัน Puritan's Tri-amino acid