11.6.55

Puritan's Pride Double Strength Glucosamine Chondroitin MSM Joint Soother® 60 Caplets


Puritan's Pride
Double Strength Glucosamine Chondroitin MSM Joint Soother®
60 Caplet


Double Strength Glucosamine Chondroitin MSM Joint Soother®  60 Caplets N/A 14.99Glucosamine & Chondroitin ทางเลือกใหม่ของการรักษาข้ออักเสบ

              Glucosamine และ Chondroitin เป็นสารที่มีการใช้รักษาข้อและกระดูกอักเสบมามากกว่า 20 ปีในประเทศ ทางทวีปยุโรป
แต่ปัจจุบันเริ่มมีการใช้อย่างแพร่หลายทั่วไป อันเเนื่องจากผลลัพธ์การรักษาที่ผู้ป่วยและสัตว์ป่วยได้รับเป็นที่น่าพอใจจนเป็น
ที่ยอมรับของวงการแพทย์และสัตวแพทย์ในปัจจุบัน สารสองชนิดนี้ได้รัยการยอมรับในอเมริกาว่าเป็นสารที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูง
สำหรับการรักษาอาการเดินไม่ได้อันเนื่องจากข้อและกระดูกอักเสบที่มักพบในสุนัขอายุมากหลายล้านตัวในอเมริกา
ปัจจุบันสารทั้งสองชนิดนี้ในอเมริกาจัดเป็นสารกลุ่มธรรมชาติบำบัดที่มีการควบคุมไม่เข้มงวดท่ากับยาโดยองค์การอาหารและยา ของอเมริกา
เพราะสารทั้งสองชนิดนี้เป็นสารที่พบได้ตามธรรมชาติในอาหาร องค์การอาหารและยาจึงจัดเป็นกลุ่มเดียวกับวิตามิน ผลิตภัณฑ์ Glucosamine
นอกจากรักษาข้อกระดูกอักเสบ ยังพบว่าสามรถรักษาแผลที่ผิวหนังและในกระเพาะอาหารได้ แต่การใช้ในสองกรณีที่กล่าวไม่
พบการใช้มากเท่าในกรณีแก้ปัญหาข้อและกระดูก Glucosamine และ Chondroitin ให้ผลการรักษาที่ดีไม่เพียงแต่ในมนุษย์ และสุนัข
หากยังสามารถใช้ได้ในม้า และแมว แต่บทความต่อไปนี้จะเป็นการกล่าวถึงการใช้ Glucosamine และ Chondroitin เพื่อการรักษาในสุนัข

             ในสุนัขมีข้อต่อหลายจุดที่สามารถเกิดภาวะข้อกระดูกอักเสบ แต่ที่เป็นปัญหาที่สุดคงหนี้ไม่พ้นข้อสะโพก
โดยเฉพาะสุนัขพันธ์ใหญ่ที่โรคข้อสะโพกห่าง (Hip dysplasia) ซึ่งเป็นปัญหาที่พบได้ประจำ แต่นอกจากข้อสะโพกแล้วสุนัขที่อายุมาก
สามารถเกิดข้ออักเสบได้ทั้งที่ ข้อศอก ข้อเข่า รวมทั้งข้อไหล่ ซึ่งลักษณะที่กล่าวมามักตอบสนองเมื่อทำการรักษาด้วย Glucosamine และ
Chondroitin Glucosamine และ Chondroitin ยังสามารถนำมาใช้ร่วมในการรักษากรณีมีความเสียหายของข้อกระดูกสันหลัง
และให้การรักษาหลังการผ่าตัดข้อต่อต่างๆอีกด้วย
Glucosamine และ Chondroitin มาจากไหน
Glucosamine และ Chondroitin เป็นสารที่พบตามปกติในร่างกายลัตว์ โดยพบมากในกระดูกอ่อน ( cartilage)
ตาม ปกติอาหารที่สุนัขและแมวกินทั่วไปจะมีสารดังกล่าวอยู่ แต่โชคไม่ดีที่ Glucosamine และ Chondroitin มักเสื่อมสลายเมื่อผ่านขบวนการย่อย
หรือประกอบอาหาร ทำให้ร่างกายไม่ได้รับหรือได้รับ Glucosamine และ Chondroitin น้อยมากจากการกินอาหาร
ดังนั้นร่างกายจะต้องสังเคราะห์สาร Glucosamine และ Chondroitin ดังกล่าว ในสัตว์ที่มีสุขภาพสมบูรณ์จะสามารถ
สร้างสารเหล่านี้ได้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายในการนำไปใช้สร้างกระดูกอ่อนที่เป็นองค์ประกอบสำคัญของข้อต่อต่างๆ
และเมื่อสัตว์มีอายุมากขึ้นการเสื่อมของกระดูกอ่อนในข้อมีมากขึ้น ร่างกายจะผลิตสาร Glucosamine และ Chondroitin
ไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย และนี่คือช่วงเวลาที่จะนำสัตว์ไปสู่อาการข้ออักเสบ ดังนั้นการเสริม Glucosamine และ Chondroitin
จึงสามารถยับยั้งและรักษาอาการดังกล่าวได้

            Glucosamine คือสารอนุพันธ์ของกลูโคส ซึ่งสารนี้จะได้จากขบวนการ hydrolysis สารไคตินซึ่งเป็นสารประกอบหลัก
ของ เปลือกสัตว์ประเภท กุ้ง ปู เนื่องจากสัตว์กลุ่มนี้มีการผลัดเปลือกเป็นปกติ จึงจัดเป็นแหล่งหรือวัตถุดิบในการผลิต Glucosamine ที่สำคัญ
Chondroitin เป็นสารธรรมชาติที่พบได้ในกระดูกอ่อนของสัตว์ โดยแหล่งที่นำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ที่สำคัญจะมาจาก
กระดูกอ่อนโค โดยจะใช้จากกระดูกหลอดลมเป็นหลัก
Glucosamine และ Chondroitin มีหน้าที่อย่างไรในร่างกายสัตว์
Glucosamine เปรียบเหมือนอิฐที่ใช้ก่อกำแพงหรือสร้างบ้านซึ่งก็คือกระดูกอ่อนที่เป็นโครงสร้างหลักของข้อต่อต่างๆ
โดยกลไกการทำงานทางชีวเคมีที่ค่อนข้างซับซ้อน ในภาวะปกติกระดูกอ่อนที่เป็นองค์ประกอบของข้อต่อในสัตว์จะมีการสร้างขึ้นและถูกทำลาย
อยู่ตลอดเวลา แต่เมื่อสุนัขเป็นโรคกรดูกสะโหกห่าง หรืออายุมากขึ้น ร่างกายจะสร้าง Glucosamine ชดเชยได้ไม่ทันกับที่จะนำไปใช้
สร้างกระดูกอ่อนชดเชยส่วนที่ถูกทำลายจึงทำให้สัตว์แสดงอาการข้ออักเสบขึ้น

Puritan's Pride Triple Strength Glucosamine Chondroitin

Puritan's Pride
Triple Strength Glucosamine Chondroitin
750 mg/600 mg / 120 Tablets

Glucosamine is a key structural component in cartilage and acts as a lubricant**
Chondroitin acts as a lubricant and is an important molecular component of glycosaminoglycans**
One serving of Triple Strength Glucosamine Chondroitin helps promote comfortable joint movement and two caplets provide 1500 mg Glucosamine and 1200 mg Chondroitin.


Supplement Facts

Serving Size 2 Caplets

Servings Per Container 60

Amount Per Serving% Daily Value

Vitamin C (as Ascorbic Acid)60 mg 100%

Manganese2 mg 100%
  (as Manganese Sulfate)

Sodium140 mg 6%

Glucosamine HCl1,500 mg (1.5 g) **

Chondroitin Sulfate1,200 mg (1.2 g) **

Boron (as Sodium Tetraborate)3 mg **

**Daily Value not established.
Directions: For adults, take two (2) caplets daily, preferably with a meal.

Other Ingredients:
Vegetable Cellulose. Contains <2% of: Crospovidone, Silica, Titanium Dioxide Color, Vegetable Magnesium Stearate. Contains shellfish (shrimp, crab, lobster, crayfish) ingredients.

WARNING: If you are pregnant, nursing or taking any medications, consult your doctor before use. Discontinue use and consult your doctor if any adverse reactions occur. Keep out of reach of children. Store at room temperature. Do not use if seal under cap is broken or missing.