11.6.55

Puritan's Pride Beta Glucan Immune Complex 60 Capsules

Puritan's Pride
Beta Glucan Immune Complex 60 Capsules

Beta Glucan Immune Complex  60 Capsules N/A 12.99
  • Puritan's Pride
    Beta Glucan Immune Complex
    60 Capsules

เบต้ากลูแคน 

สำหรับผู้ที่มีภาวะไขมันในเส้นเลือดสูง, โรคเบาหวาน, โรคมะเร็ง และโรคเอดส์/เอชไอวี เบต้ากลูแคนยังสามารถใช้บริโภคได้เหมือนสารกระตุ้นภูมิคุ้มกันในผู้ที่มี อาการที่อาจทำให้ภูมิคุ้มกันอ่อนแอลง เช่น อาการอ่อนเพลียเรื้อรัง, ภาวะเครียดทางกายและจิตใจ และผู้ป่วยที่ได้รับการทำเคมีบำบัดหรือการรักษาโดยการฉายรังสี ทั้งยังสามารถบริโภคเพื่อใช้กับโรคหวัด (หวัดสามัญ), ไข้หวัดใหญ่, โรคภูมิแพ้, โรคตับอักเสบ, โรคไลม์, โรคหอบหืด, ติดเชื้อในหู, ภาวะสูงวัย,โรคลำไส้ใหญ่อักเสบและโรคลำไส้เล็กอักเสบ, ไฟโบรมัยอัลเจีย (Fibromyalgia), โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์และโรคทางระบบประสาทส่วนกลาง


เบ ต้ากลูแคน เป็นโพลีแซคคาไรด์และองค์ประกอบเบื้องต้นในผนังเซลล์ของแบคทีเรีย, เห็ดรา (เช่น เห็ดหอม, เห็ดไมตาเกะ), ยีสต์, สาหร่าย, ไลเคนและพืชชนิดต่างๆ เช่น ข้าวโอ้ตและข้าวบาร์เลย์ หรือโดยการขับของเสียทางภายนอกเซลล์ของเห็ดราหลายชนิดซึ่งไม่สามารถย่อยและ ดูดซึมเบต้ากลูแคนได้เนื่องจากปราศจากเอ็นไซม์เบต้า-1-3-กลูแคเนสที่จำเป็น ต้องใช้ในการย่อยสลาย เบต้ากลูแคนอาจมีฤทธิ์ในการต้านแบคทีเรีย, ต้านไวรัส, ต้านเห็ดรา, ต้านพาราสิตและต่อต้านเนื้องอก และสามารถช่วยให้ฟื้นตัวจากการติดเชื้อและภาวะภูมิคุ้มกันต่ำที่เกี่ยวข้อง กับโรคหลายชนิด หรืออาการต่างๆ เช่น การติดเชื้อของโรคเอชไอวี หรือการฉายรังสีทั่วร่างกาย
ยังดู เหมือนว่าเบต้ากลูแคนมีฤทธิ์ต้านมะเร็ง แม้จะคล้ายว่าไม่มีผลโดยตรงในการต่อต้านเนื้องอกหรือมีฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย แต่ก็เชื่อว่าทำหน้าที่เสมือนยาปรับเปลี่ยนการตอบสนองทางชีวภาพ (BRMs) ที่ช่วยให้เกิดการฟื้นตัวหรือช่วยให้การตอบสนองดีขึ้น
เบ ต้ากลูแคนมีประโยชน์ต่อการสมานแผลหลังผ่าตัดและมีหลักฐานว่ายังอาจลดอาการ อักเสบและเร่งการซ่อมแซมแผลที่ได้รับการผ่าตัดได้ด้วยโดยการกระตุ้นเซลล์แมค โครฟาจและเพิ่มการเกาะกลุ่มของเซลล์นี้ อันทำให้มีการสร้างเนื้อเยื่อแกรนูเลชันเพิ่มขึ้นและทำให้เยื่อบุผิวของ เนื้อเยื่อเจริญเติบโตขึ้นใหม่ได้ดีขึ้น สำหรับผู้ที่มีภาวะไขมันในเส้นเลือดสูง เชื่อกันว่าเบต้ากลูแคนช่วยลดคอเลสเตอรอลได้โดยการก่อตัวขึ้นเป็นชั้นถัดจาก เยื่อเมือกของลำไส้เล็กซึ่งช่วยป้องกันคอเลสเตอรอลได้

Beta 1,3 Glucans are the major structural components of yeast


Our Beta 1,3 Glucans are derived from the cell walls of yeast
Contributes to healthy immune function**
Contains 250 mg of Beta 1,3 Glucans per two capsules
This unique complex also contains Vitamin C, Vitamin D, Zinc, Selenium and Copper. As well, a Berry Blend with Elderberry, Blueberry and Acai.

Supplement Facts

Serving Size 2 Capsules

Servings Per Container 30

Amount Per Serving% Daily Value

Vitamin C400 mg 667%
  (as Ester-C® Calcium Ascorbate)

Vitamin D2,000 IU 500%
  (as D3 Cholecalciferol)

Zinc15 mg 100%
  (as Zinc Picolinate)

Selenium125 mcg 179%
  (as L-Selenomethionine)

Copper1.5 mg 75%
  (as Copper Citrate)

Beta 1,3 Glucans250 mg *
  (from yeast cell wall concentrate)
  (Saccharomyces cerevisiae)

Berry Blend225 mg *
  (Elderberry Extract (Sambucus nigra)
  (fruit), Blueberry Powder (Vaccinium
  corymbosum), Acai 20:1 Extract
  (Euterpe oleracea) (fruit))

*Daily Value not established.
Directions: For adults, take two (2) capsules daily, preferably with a meal.

Other Ingredients:
Vegetable Cellulose. Contains <2% of: Silica, Vegetable Magnesium Stearate.

WARNING: Not intended for use by pregnant or nursing women. If you are taking any medications, consult your doctor before use. Avoid this product if you are allergic to yeast. Discontinue use and consult your doctor if any adverse reactions occur. Not intended for use by persons under the age of 18. Keep out of reach of children. Store at room temperature. Do not use if seal under cap is broken or missing.